การติดตั้งฐานข้อมูล SciFinder Scholar 2007

1. ดาว์นโหลดไฟล์ SFS2007.EXE โดย Save ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ในโฟลเดอร์ใดก็ได้ (คลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อดาว์นโหลด)
2. เมื่อดาว์นโหลดไฟล์ดังกล่าวเสร็จ ให้ทำการติดตั้ง โดยการดับเบิลคลิกที่ไฟล์นั้น แล้วทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ปรากฏจนเสร็จสิ้น
3. เมื่อติดตั้งไฟล์ดังกล่าวแล้ว ให้ทำการดาว์นโหลดไฟล์ Site.prf โดย Save ไว้ในโฟรเดอร์ C:\SFSCHLR จึงจะถือว่าการติดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์